Porin kaupungin ympäristöviraston ohjelma porilaisille kouluille ja opetusryhmille

Jäte- ja kierrätysteema

 • Tutustuminen Porin kierrätyskeskukseen ja Hangassuon jäteasemaan

 • Bussikiertoajelu koulu - kierrätyskeskus - Hangassuo - koulu, kesto 1,5-2,5 tuntia

 • 5. tai 6. luokan oppilaille

 • Maanantaista perjantaihin n. klo 8 – 15
 • Kuljetuksissa yhdistellään mahdollisuuksien mukaan samalta suunnalta tulevia
  luokkia kustannusten minimoimiseksi. Kustannukset bussia kohti noin 50 €
 

Vesistöt ja veden laatu -teema

 

Tutustuminen vesitutkimuksiin (oman ympäristövesinäytteen pohjalta) Porin kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. tutustuminen laboratorion toimintaan ja vesianalyysin tekemiseen

 • ryhmä tuo mukanaan haluamansa ympäristövesinäytteen (esim. joki, meri, lampi) omaan puhtaaseen pulloon (vähintään 0,5 litraa) tai Porilabista haettavaan steriiliin pulloon

 • bakteerien viljely (koliformit, E. coli ja enterobakteerit), pH:n mittaus ja tapauksesta riippuen mikroskopointi sekä veden bakteeriviljelytuloksiin tutustuminen käyttäen valmista vesinäytettä

 •           kesto n. 2 tuntia/ryhmä

 • kolmelle max. 10 - 15 oppilaan ryhmälle 7-9 -luokkalaisille ja lukiolaisille

 •           31.8, 2.9 ja 3.9

 

Ilmanlaatu -teema

 • Opastusta ilmanlaadun mittaukseen

 • 1 ryhmälle esim. peruskoulun jälkeisiä opintoja suorittavat

 • 31.8.2010

 •  

Luonnonsuojelu ja luontoretket -teema

 • Sieniretki

 • 1 ryhmälle

 

Rakennettu ympäristö -teema

 • Tutustuminen Porin kaupunkikeskustan rakennettuun ympäristöön: esim.  kävelykierroksen tai valokuvien avulla. Aihetta työstetään vaikkapa kuvaamataidon keinoin. Näkökulma: Keskusta on muutakin kuin shoppailua.

 • 1 ryhmälle 1.-2. luokan oppilaita

 

Rakennettu ympäristö -teema

 • Tutustuminen Porin kaupunkikuvan muutokseen valokuvien avulla sekä hirsirakentamiseen pienoismallin avulla Rakennuskulttuuritalo Toiwossa

 •  1 - 5 ryhmälle

 

 

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja säilytyslämpötilat

Esim. kotitalouden tai kemian opetukseen liittyen 2-3 ryhmälle 7.-9. luokan oppilaita (to 2.9. – pe 3.9.)

 

Vihreä lippu - infokoulutus kouluille

Teemaviikolla Porin seudun steinerkoululla, os. Tasavallankatu 2, 28100 Pori ti 31.8.2010

2 h:n iltapäiväkoulutus (klo 14-16)

sisältö:

 • Vihreä lippu ohjelman sisältö (mitä antaa, vaatii ja millaista tukea tarjolla) 

 • ohjelmassa mukana olevien koulujen kokemuspuheenvuorot

 • vapaamuotoinen keskustelu

 

Ilmoittautumiset:

Heli Välimaa
ympäristösuunnittelija

Porin kaupungin ympäristövirasto
Valtakatu 11, 28100 Pori
gsm 040 705 8355
fax  02 621 1210
heli.valimaa@pori.fi
www.pori.fi/ymparisto