Luontoretket Kahaluotoon

  • Kolmelle ryhmälle

Kokemäenjoen suisto on Pohjoismaiden laajin ja Suomen edustavin jokisuistoalue. Suisto on erittäin merkittävä lintujen pe-
simä-, levähdys- ja ruokailualue, mutta sillä on tärkeä merkitys myös jokisuistoon ja maankohoamiseen liittyvien luontotyyppi-
en suojelussa. Retkellä tutustutaan Kahaluodon luontotornin ympäristön lintu- ja kasvimaailmaan (kaukoputket, kiikarit, lintu-
kirjat ja lupit mukaan!)
-  kohderyhmä 4. – 9. luokkalaiset, max. 30 oppilasta/ryhmä
-  retken kesto noin 1 - 1.5 tuntia
-   perjantaina 9.9. klo 9.00, 11.00 ja 13.00
-  kokoontuminen Kahaluodon luontotornin pysäköintialueella eli koulut järjestävät itse kuljetuksen. Ajo-ohje tornille:
Porista Vaasaan päin mentäessä valtatieltä nro 8 käännytään Hyvelän kohdalta vasemmalle Lyttyläntielle. Tätä ajetaan
n. 6.2 km, kunnes käännytään vasemmalle Krootilantielle (kyltti: Luontotorni). Tätä ajetaan n. 700 m, kunnes tien
vasemmalla puolella on pysäköintilevennys opastauluineen. Pysäköintipaikalta on opasteet tornille. (HUOM: linja-
autolle ei kääntöpaikkaa Krootilantiellä!).
-      sään mukainen pukeutuminen
 -      oppaana Kokemäenjoki - LIFE -hankkeen projektikoordinaattori Tommi Lievonen
Ilmoittautuminen 29.8.2011 mennessä: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi

Tuntematon Selkämeri – elokuvanäytökset Luontotalo Arkissa

  • Kymmenelle ryhmälle

Luontodokumenttielokuva Tuntematon Selkämeri (ohjaaja Jouni Hiltunen/ Katharsis Films Oy) vie katsojan tutkimusmatka
le Selkämeren luontoon ja maisemaan. Selkämeri kätkee suojiinsa rikkaan ja luonnontilaisena pysyneen elinympäristön. Se
antaa elämän tuhansille pesimälinnuille, mutta myös harvenevalle joukolla kalastajia sekä reitin merenkulkijoille.
-      kohderyhmä 5. -6. luokkalaiset, yläkoulun sekä lukion oppilaat
-   elokuvaa esitetään Luontotalo Arkissa (os. Pohjoispuisto 7) ympäristökasvatusviikolla seuraavasti:
- ti 6.9. klo 10.00 (TÄYNNÄ), klo 12.00 ja klo 14.00
- ke 7.9. klo 10.00
- to 8.9. klo 10.00, klo 12.00 ja klo 14.00
- pe 9.9. klo 10.00 (TÄYNNÄ), klo 12.00 ja klo 14.00
-    näytös kestää 58 min.
Ilmoittautuminen: Näytösaika varataan 2.9. mennessä Arkin lipunmyynnistä puh. (02) 621 1176. Lisätietoja: arkki@pori.fi

Tutustuminen Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tuulipuistoon

  • 15 ryhmälle

Meren rannalla Reposaaren ympäristössä sijaitseva tuulipuisto koostuu Suomen Hyötytuuli Oy:n osalta kahdeksasta 1 MW
yhdestä 2 MW:n ja yhdestä 3 MW:n sekä elokuussa 2010 pystytetystä Suomen ensimmäisestä varsinaisesta offshore tuuliv
malasta (2,3 MW). Tuulipuiston vuotuinen sähköntuotanto on noin 35 GWh, joka vastaa noin 17 000 kerrostalokaksion v
tuista sähkönkulutusta. Reposaaren Pengertien varrella sijaitsevasta Porin tuulipuiston opastuskeskuksesta saa ajankohtais
tietoa Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimatuotannosta sekä tuulivoimasta yleensä. Opastuskeskuksen piha-alueella sijaits
myös Hilskansaaren luontotorni, jota voi käynnin yhteydessä hyödyntää.
-    kohderyhmä: ala- ja yläkoulun sekä lukion oppilaat
-   kesto noin 1 h
-     maanantaina 5.9. klo 9.00, 11.30, 13.00
-   tiistaina 6.9. klo 9.00, 11.30, 13.00
-   keskiviikkona 7.9. klo 9.00, 11.30 (TÄYNNÄ), 13.00
-   torstaina 8.9. klo 9.00, 11.30, 13.00
-   perjantaina 9.9. klo 9.00, 11.30, 13.00
-   kokoontuminen tuulipuiston opastuskeskuksessa (os. Merituulentie 2) eli ryhmät vastaavat itse kuljetuksista
  -      oppaana Miia Suuriniemi, Pori Energia Oy, tuulivoimapalvelut
Ilmoittautuminen 29.8.2011 mennessä: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi

Pori ja maankohoaminen

  • Neljälle ryhmälle

Tutustutaan Porin historiaan ja tulevaisuuteen maankohoamisen ja joen näkökulmasta. Kuinka maankohoaminen ja joki ovat
vaikuttaneet Porin luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan. Havainnoidaan ja tutkitaan vanhojen kuvien ja kartto-
jen avulla. Tunti pidetään Kirjurinluodolla (säävaraus) tai koululla.
-   kohderyhmä yläkoulu, maantieto (Suomi maailmassa)
-   kesto 45 min.
-  maanantaina 5.9., tiistaina 6.9., keskiviikkona 7.9. ja torstaina 8.9 (TÄYNNÄ).
-     kokoontuminen Taavisillan Kirjurinluodon puoleisessa päässä
       -     oppaana Porin kaupungin ympäristöviraston Kansalliset puistot -hankkeen projektipäällikkö Antti Mäkelä
Ilmoittautuminen 29.8.2011 mennessä: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja säilytyslämpötilat

  • Kahdelle ryhmälle

Terveystarkastaja kertoo elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä käytännön tasolla. Tutustutaan yhdessä pakkauksissa ole
merkintöihin ja pohditaan, miksi merkintöjä tarvitaan.
-   kohderyhmä 7. - 9. luokan oppilaat esim. kotitalouden tai kemian opetukseen liittyen
-      kesto 45 min
-      maanantaina 5.9. yksi ryhmä
       -      keskiviikkona 7.9. yksi ryhmä (TÄYNNÄ)
       -      oppaana Porin kaupungin ympäristövirastosta terveystarkastaja Sirpa Lepistö-Mäkivaara (tulee koululle)
Ilmoittautuminen 29.8.2011 mennessä: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi

Tutustuminen Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen toimintaan

  • Kahdelle ryhmälle

Porin kaupungissa verkostoon pumpattu talousvesi on pääsääntöisesti Harjakankaalla valmistettua tekopohjavettä, jonka raa-
kavetenä käytetään Tuurujärven vettä. Veden puhdistusprosessi Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella on kaksivaiheinen,
mekaaninen ja kemiallinen saostus sekä tekopohjaveden muodostus. Veden laatua tarkkaillaan kattavasti päivittäin, niin raaka-
veden, kuin laitoksen eri puhdistusvaiheiden ja puhdistetun vedenkin osalta. Vesi pumpataan kaupunkiin n. 12 km pitkää,
halkaisijaltaan 800 mm:n putkea pitkin.
-   kohderyhmä yläkoulun ja lukion oppilaat
-   kesto noin 1 h
-      kahdelle max. 20 oppilaan ryhmälle
-      keskiviikkona 7.9.2011 klo 9.30/10.00 ja klo 13.00
-   kokoontuminen tekopohjavesilaitoksella (os. Paluksentie 234) eli ryhmät vastaavat itse kuljetuksista Harjakankaalle)
       -     oppaana Porin Veden konemestari Lasse Lavonen
Ilmoittautuminen 29.8.2011 mennessä: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi

Tutustuminen Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaan

  • Kahdelle ryhmälle

Miltei kaikki Porin asuma- ja teollisuusjätevedet puhdistetaan Luotsinmäen keskuspuhdistamolla ja sinne johdetaan myös Lu-
vian kunnan ja Ulvilan ja Harjavallan kaupunkien sekä Nakkilan kunnan ja Suominen Kuitukankaat Oy:n jätevedet. Jätevesi
käsitellään biologis-kemiallisella prosessilla.
-   kohderyhmä yläkoulun ja lukion oppilaat
-   kesto noin 1 h
-      kahdelle max. 20 oppilaan ryhmälle
-   keskiviikkona 7.9.2011 klo 9.30/10.00 ja klo 13.00
-   kokoontuminen jätevedenpuhdistamolla (os. Jokisatamantie 9) eli ryhmät vastaavat itse kuljetuksista
-      sään mukainen pukeutuminen
       -      oppaana Porin Veden käyttöinsinööri Merita Pajunen
Ilmoittautuminen 29.8.2011 mennessä: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi